Algemeen

De Stichting Belastingwinkel Amsterdam is verhuisd naar de Roetersstraat 23

De Stichting Belastingwinkel Amsterdam is een vrijwilligersorganisatie die mensen met een laag inkomen helpt met het oplossen van problemen met belastingen en toeslagen. Indien u recht heeft op zorgtoeslag komt u in aanmerking voor onze hulp. De Stichting Belastingwinkel Amsterdam is een vrijwillergersorganisatie die draait op uw giften.

De diensten bestaan uit het geven van informatie, hulp bij het indienen van aangiften en hulp bij het indienen van verzoek-, bezwaar- en beroepschriften. Het kan over inkomstenbelasting gaan, over zorgtoeslag, over gemeentelijke belastingen, kortom voor alle soorten belastingen en voor alle soorten toeslagen kan men terecht bij de belastingwinkel.

De belastingwinkel doet geen administratieve werkzaamheden, schoenendozen met bonnetjes gaan ongeopend mee terug.
De belastingwinkel werkt op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen of langskomen. Van belang is dat op de afspraak de juiste gegevens worden meegenomen. U kunt op de link meenemen klikken om te zien wat u dient mee te nemen naar uw afspraak.