algemeen

De Stichting Belastingwinkel Amsterdam is een vrijwilligersorganisatie die mensen met een laag inkomen helpt met het oplossen van problemen met belastingen en toeslagen. Indien u zorgtoeslag ontvangt komt u in aanmerking voor onze hulp.

De diensten bestaan uit het geven van informatie, hulp bij het indienen van aangiften en hulp bij het indienen van verzoek-, bezwaar- en beroepschriften. Het kan over inkomstenbelasting gaan, over zorgtoeslag, over gemeentelijke belastingen, kortom voor alle soorten belastingen en voor alle soorten toeslagen kan men terecht bij de belastingwinkel.

De belastingwinkel doet geen administratieve werkzaamheden, schoenendozen met bonnetjes gaan ongeopend mee terug.
De belastingwinkel werkt op afspraak. Voor het maken van een afspraak kan men bellen of langskomen. Van belang is dat op de afspraak de juiste gegevens worden meegenomen. Voor veel voorkomend werkzaamheden hebben we een lijst met benodigde gegevens gemaakt. zie meenemen